Kordaj tipleri genel olarak doğal bağırsak, polyester, multifiloment ve sentetik kordajlardır.

Kordaj çekimleri tek parçalı ve iki parçalı olarak ikiye ayrılır.

Tercih edilen en doğal kordaj çekimi iki parçalı olandır.